Overblog Suivre ce blog
Administration Créer mon blog
Les amis du néerlandais - Vrienden van het Nederlands

VACATURE – Projectverantwoordelijke RESOC Zuid-West-Vlaanderen

19 Juillet 2016 , Rédigé par Les amis du néerlandais - Vrienden van het Nederlands Publié dans #vacature

VACATURE – Projectverantwoordelijke RESOC Zuid-West-Vlaanderen

Juli 2016
RESOC Zuid-West-Vlaanderen is het platform waar sociale partners en streekpolitici uit de 13 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen mee bouwen aan de sociaal-economische toekomst van Zuid-West-Vlaanderen. De opmaak en opvolging van het streekpact van Zuid-West-Vlaanderen is de kerntaak van RESOC Zuid-West-Vlaanderen. Voor de uitvoering van het streekpact werkt RESOC samen met vele streekpartners, onder meer op het vlak van economische ontwikkeling, arbeidsmarkt, onderwijs en opleiding, zorg en welzijn.
RESOC Zuid-West-Vlaanderen heeft een rol als spreekbuis, belangenverdediger en bruggenbouwer. Het hecht hierbij veel belang aan een professioneel en wervend communicatiebeleid dat bijdraagt tot de uitstraling van de regio en de aandacht vestigt op de talrijke projecten van vele streekpartners. Daarom wenst RESOC Zuid-West-Vlaanderen het team te versterken met een projectverantwoordelijke met sterke communicatieve vaardigheden.

Functieomschrijving:
- Algemene ondersteuning bij de strategische en operationele werking van RESOC Zuid-West-Vlaanderen;
- Actieve betrokkenheid bij de opvolging van het streekpact 2013-2018 van Zuid-West-Vlaanderen;
- Mee vorm en uitvoering geven aan de communicatie vanuit RESOC Zuid-West-Vlaanderen;
- Initiatieven ontwikkelen ter bevordering van het streekimago als creatieve en ondernemende regio;
- Inhoudelijke opmaak van nieuwsbrieven en onderhouden van website;
- Instaan voor de voorbereiding en de praktische organisatie van diverse activiteiten, thematische platformen, infosessies, events.

Vereiste competenties:
- Houder zijn van een masterdiploma of een bachelordiploma aangevuld met minstens drie jaar professionele ervaring;
- Creatieve aanleg hebben op vlak van communicatie en beschikken over sterke redactionele vaardigheden;
- De taken zelfstandig kunnen uitvoeren, maar ook in teamverband kunnen samenwerken;
- Planmatig, kwaliteitsvol en accuraat kunnen werken met de nodige organisatorische vaardigheden om projecten tot een goed einde te brengen;
- Goede kennis van IT, basisprogramma’s Office en sociale media;
- Een sterke interesse hebben voor de streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen.

Aanbod:
- Een contract van onbepaalde duur op voltijdse basis (minstens drie jaar);
- Een aantrekkelijk verloningspakket (loonbarema: minimum € 3.106,16) met inbegrip van 13e maand en dubbel vakantiegeld, en hospitalisatieverzekering;
- Een vergoeding voor reisonkosten alsook een omniumverzekering voor werkopdrachten;
- Een boeiende en afwisselende job binnen een klein maar dynamisch team.

Interesse?
Gelieve uw sollicitatiebrief met CV te bezorgen vóór 18 augustus 2016 aan stefaan.verhamme@west-vlaanderen.be. De eerste selectie gebeurt op basis van het CV en de sollicitatiebrief. Vervolgens worden de weerhouden kandidaten uitgenodigd op een sollicitatiegesprek met de selectiecommissie op woensdag 24 augustus 2016 in de namiddag in het Streekhuis Zuid-West-Vlaanderen. De selectieprocedure wordt afgesloten met een assessment.
Meer info? Neem contact op met Stefaan Verhamme, coördinator RESOC Zuid-West-Vlaanderen, stefaan.verhamme@west-vlaanderen.be, 056/23.49.56 of www.resoczuidwest.be.

Lire la suite

Festival NEXT zoekt iemand/cherche quelqu'un

11 Juillet 2016 , Rédigé par Les amis du néerlandais - Vrienden van het Nederlands Publié dans #vacature

Festival NEXT zoekt iemand/cherche quelqu'un

Het festival NEXT presenteert elk jaar in november 35 internationale theater- en dansproducties, goed voor zo’n 60 voorstellingen in meer dan 10 steden van de Vlaams-Waals-Franse Eurometropool Lille Kortrijk-Tournai en Valenciennes. Zes co-organiserende kunstenhuizen bundelen middelen, krachten en expertise voor een scherpe selectie van topartiesten en opkomende kunstenaars uit het internationale landschap. Zo’n 35 festivalbussen nemen de publieken op sleeptouw door de grensoverschrijdende regio. NEXT geeft ook de inwoners van de Eurometropool een stem via diverse activiteiten rond burgerparticipatie en het samenbrengen van de verschillende gemeenschappen in de Eurometropool.

vzw NEXT (Kortrijk) werft aan:

PROJECT- EN COMMUNICATIEMEDEWERK(ST)ER (M/V)

voltijds / bepaalde duur: september-november 2016

Jouw functie:

Je neemt het voortouw in de lancering van twee nieuwe projecten rond burgerparticipatie in de grensoverschrijdende Eurometropool.

* De opstart van een online participatief platform dat burgerinitiatieven en creatieve projecten zichtbaar maakt en met elkaar verbindt. Je gaat proactief op zoek naar nieuwe deelnemers, brengt ze in kaart en betrekt hen in de opbouw van het platform. Je verzorgt de nodige begeleiding en werkt een ondersteunend traject uit van infomomenten, ontmoetingen, workshops en communityvorming.

* NEXT biedt ook een reizend podium aan creatieve inwoners die innovatieve projecten in de brede regio willen bekend maken. Voor deze campagne sta je in voor de communicatie, prospectie en werving van potentiële deelnemers (ontwerpers, studenten, onderzoekers, ondernemers, programmateurs, …). Je organiseert de selectie en de minitournee tijdens het festival.


Jouw profiel:

Je bent communicatief vaardig, stressbestendig en collegiaal.

Je neemt zelf initiatief en garandeert een nauwe opvolging van jouw project.

Je hebt interesse in de werking van een kunstenfestival en in creatieve ontwikkelingen in een grensoverschrijdende regio.

Je hebt voldoende kennis van Frans om vlot een mondeling en schriftelijk gesprek te kunnen voeren.

Je hebt een rijbewijs B.

Interesse?

Mail je sollicitatiebrief en cv tegen 17 augustus 2016 naar info@nextfestival.eu.

Sollicitatiegesprekken voorzien op dinsdag 23 augustus 2016.


Info: www.nextfestival.eu
Chaque année en novembre, le festival NEXT présente 35 spectacles de théâtre et danse, soit 60 représentations dans plus de 10 villes flamandes, wallonnes et françaises de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et Valenciennes. Six structures culturelles co-organisateurs et 10 partenaires associés mettent en commun leurs forces, moyens et expertises dans une sélection unique de grands noms et artistes émergents du paysage international. 35 navettes du festival emmènent les publics à travers l’Eurométropole transfrontalière. Autour du programme artistique, NEXT développe des activités en lien avec la participation citoyenne et le rassemblement des communautés dans la zone transfrontalière.

L’asbl NEXT (Courtrai – Belgique) recherche :

COLLABORATEUR/TRICE POUR LA COORDINATION DES PROJETS ET LA COMMUNICATION (H/F)

temps plein / contrat à durée déterminée: septembre-novembre 2016

Votre fonction :

Sous la responsabilité du coordinateur général du festival NEXT, vous mettez en oeuvre le lancement de deux nouveaux projets autour de la participation citoyenne dans la région transfrontalière :

1. Le lancement d’une plateforme en ligne qui regroupe, relie entre eux et met en évidence les initiatives citoyennes et les projets créatifs. Votre tâche consiste à partir de manière proactive en quête de nouveaux participants, de les repérer et de les associer à la construction de la plateforme. Vous assurez le suivi nécessaire qui se compose de points d’information, de rencontres, d’ateliers et de création de collectifs.

2. NEXT offre également aux citoyens créatifs une scène ambulante pour y présenter leurs idées. Pour cette campagne, vous êtes responsable de la communication, de la prospection et du recrutement de participants potentiels (créateurs, designers, étudiants, chercheurs, entrepreneurs, programmateurs…). Vous organisez une sélection et une mini-tournée pendant le festival.


Votre profil :

Vous avez le contact facile, vous êtes doué(e) pour la communication et vous avez l’esprit collégial. Grande disponibilité souhaitée.

Vous prenez aisément des initiatives et assurez un suivi minutieux de vos projets.

Vous êtes intéressé(e) au fonctionnement d’un festival des arts et aux évolutions créatives d’une ville.

Vous avez une connaissance suffisante du néerlandais pour mener sans effort une conversation et un échange de courrier.

Vous disposez d’un permis de conduire B.

Intéressé(e) ?

Envoyez avant le 17 août votre lettre de candidature et votre CV par courrier électronique à Benoit Geers, info@nextfestival.eu. - Entretien prévu le mardi 23 août 2016.

Info: www.nextfestival.eu


Lire la suite

Offre d'emploi Nord France Invest

9 Juillet 2016 , Rédigé par Les amis du néerlandais - Vrienden van het Nederlands Publié dans #vacature

Lire la suite

L'instant néerlandais du jour (2016_07_01): Vandaag is Rijsel Belgisch

1 Juillet 2016 , Rédigé par Les amis du néerlandais - Vrienden van het Nederlands Publié dans #Instant néerlandais du jour

L'instant néerlandais du jour (2016_07_01): Vandaag is Rijsel Belgisch

Bonjour (Goeiemorgen),

Cinq fois par semaine (du lundi au vendredi) nous vous proposons l'instant néerlandais du jour: une remarque, un mot, une expression, une information pour découvrir la langue officielle de nos voisins immédiats (à quelques km de Lille).

Het is zover/ça y est. We hebben 1 juli/nous sommes le 1er juillet. Aujourd’hui est un jour spécial/Vandaag is een speciale dag :

Vandaag is Rijsel Belgisch

(= aujourd’hui Lille est belge; écoutez le fichier son)

Bonnes vacances/prettige vakantie !

Tot in september (à septembre)

Les amis du néerlandais

PS: N'hésitez pas à faire suivre le message

Nous sommes sur www.amisduneerlandais.org, mais aussi sur Twitter et sur la page Facebook Lea Neerlandais

 
Lire la suite