Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
les amis du néerlandais - vrienden van het Nederlands

Le projet Franel couronné projet stratégique par l'Europe

Le 14 novembre dernier, Franel était l'un des cinq projets qui ont été couronnés Projet Stratégique du Programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen. Interreg définit l'apport des projets stratégiques comme suit : "Qu’ils soient à vocation préventive, culturelle ou écologique, ces projets stratégiques vont permettre de créer une véritable identité des territoires transfrontaliers à travers un sentiment d’appartenance plus fort et une gestion commune de ces territoires. Ils permettront aussi un fort développement économique des régions concernées."

Le projet « COBALT » tend à améliorer les connaissances linguistiques des demandeurs d’emploi et des jeunes originaires des trois régions à travers l’intégration des technologies de l’information et de la communication dans les écoles et les centres de formation. Il en résulte une plus grande harmonie entre les marchés du travail et une communication interculturelle plus intensive. Faire disparaitre l’inégalité sociale en rendant la plateforme accessible à tous et facile d’utilisation, en collaboration avec le VDAB et le FOREM, rentre également dans les objectifs du projet.

La plateforme FRANEL est destinée aux niveaux A2, B1 et B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues. Elle présente des activités d’apprentissage interactives basées sur des vidéos attractives qui prennent pour canevas la région transfrontalière. La plateforme propose des activités de compréhension orale, des activités axées sur le lexique, la grammaire et les actes de langage, ainsi que des activités de compréhension écrite.

FRANEL http://www.franel.eu

14 november laatstleden werd Franel als één van de vijf genomineerde projecten tot Strategisch Project van het Interreg IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen bekroond. Interreg definieert de bijdrage van de projecten als volgt:  "Of ze nu van preventieve, culturele of ecologische aard zijn, deze strategische projecten zullen het mogelijk maken om voor de grensoverschrijdende gebieden een echte identiteit te creëren, via een gemeenschappelijk beheer van deze gebieden en omdat ze het gevoel van de burgers dat ze allemaal tot één groot gebied behoren, versterken. Ook zullen ze de economische ontwikkeling van de desbetreffende regio’s bevorderen."

COBALT’ wil de taalkennis van de werkzoekenden en de jongeren uit de drie regio’s verbeteren door het gebruik van informatie- en communicatietechnologie in scholen en opleidingscentra te stimuleren. Als gevolg daarvan kunnen de arbeidsmarkten beter op elkaar afgestemd worden en kan een meer intensieve interculturele communicatie plaatsvinden. Daarnaast wil het project ook de sociale ongelijkheid verminderen door het platform voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk te maken. Dit gebeurt in samenwerking met de VDAB en de FOREM.


Het FRANEL-platform is bedoeld voor de niveaus A2, B1 en B2 van het Europees Referentiekader voor Talen. Het biedt een aantal interactieve leeractiviteiten op basis van leuke videofilmpjes, die zich afspelen in de grensoverschrijdende regio. Er wordt gewerkt aan luistervaardigheid, woordenschat, grammatica, ‘taalhandelingen’ en begrijpend lezen.

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article